Tiedätkö missä yrityksesi markkinointiaineisto seikkailee?

16.06.2020

Tietääkö kukaan miten paljon yrityksessäsi on sidottu rahaa markkinointiaineistoihin, onko aineisto ajan tasalla, missä aineistot sijaitsevat ja miten myyjät saavat ne käyttöönsä tai miten materiaalienhankintaa oikeasti johdetaan?  Tunnistatteko tilanteen, jossa markkinointiviestinnän aineistojen hallinta on pirstoutunut usean palveluntuottajan prosesseihin ja hankinnat tulevat työlääksi, kalliiksi ja lopulta täysin hallitsemattomaksi arvailuksi? 

Tämän kaltaiset kysymykset nousevat esiin varsinkin useissa toimipisteissä, ketjumaisesti toimiville yrityksille ja organisaatioille, joilla on laaja sidosryhmäverkosto ja kirjava vastuutasojen kerrostuma.

PixMillin kautta saatava Smart Hub -palvelu pitää sisällään markkinointiin tarkoitettujen aineistojen resurssiviisaan hankinnan, valmistuksen, hallinnan ja logistiikan. Ammattitaitoisen palvelutiimin ja dataa tuottavan palvelun pohjalta yrityksen markkinointimateriaalien hankintoja ja aineistojen hallintaa voidaan johtaa keskistetysti, one stop shopping -periaatteella. 

Tyypillisesti markkinointimateriaalien hankinta ja varastointi on fragmentoitunutta ja tarkka tieto varaston arvosta puutuu.  Smart Hub -palvelun avulla asiakkaalle tuotetaan tarvittava tieto markkinoinnin johtamisen työkaluksi. Tieto auttaa ja mahdollistaa resurssien optimaalisen allokoinnin.  Datan ja tiedolla johtamisen avulla  50% varastoon sitoutuneen pääoman arvosta voidaan vapauttaa markkinoinnin käyttöön.  Avainsanoja ovat resurssiviisaus ja on demand. 

Smart Hub -palvelu tarjoaa käyttöösi:

  • Resurssiviisaan, älykkään ja vastuullisen logistiikka-, hankinta- ja varastointipalvelun
  • Kustannusten ja hävikin optimoinnin
  • Selainpohjaisen tilausjärjestelmän
  • Osto- ja hankintapalvelut oikea-aikaisesti
  • Henkilökohtaista palvelua omalta yhteyshenkilöltäsi
  • Kustannusten optimointia ja tiedolla johtamista
  • Läpinäkyvyyttä koko arvoketjulle