Tilan merkitys visuaalisessa markkinoinnissa

19.09.2018

Toimitiloilla on vaikutusta viihtyvyyden lisäksi myös asiakkaan tunnereaktiosta syntyneeseen ostopäätökseen.

Asiakaskohtaamisista syntyvän merkityksellisyyden tulisi ohjata yrityksen koko toimintaa toimitilasuunnittelusta alkaen. Tilasuunnittelussa saa käyttää rohkeutta, luovuutta ja laittaa kaikki ideat peliin. Näyttävät tilat kätkevät taakseen valtavan potentiaalin, kunhan suunnittelu toteutetaan huolella. Onneksi jo yhä useampi toimitila on persoonallisesti yrityksen henkeä korostava ja tarjoaa tätä kautta asiakkaalle mielikuvia. Mielikuvien ja visuaalisuuden avulla luotu vaikutus asiakkaan tunnereaktion syntymisessä on kuitenkin monen tekijän summa, tästä syystä kannatan ajatusta siitä, että tulevaisuuden toimitilat suunnitellaan entistä vahvemmin asiakkaan päätöksentekoprosessin pohjalta.

Positiivinen ostopäätös voi olla pienestä kiinni

Tiloja suunnitellessa olisi hyvä suoda ajatus siihen miten ostopäätös ja kaupat syntyvät. Kuinka usein asiakas tekee ostopäätöksen yrityksen toimitilassa tai vierailee siellä? Millaisen mielikuvan toimitilasi jättää asiakkaallesi? Onko toimitila sellainen, johon asiakas kokee olevansa tervetullut? Onko olemassa yksityiskohtia, jotka asiakas muistaa vielä poistuessaan toimitiloistasi? Päätöksentekoprosessista liikkeelle lähtevä toimitilasuunnittelu on tulevaisuuden tilasuunnittelua parhaimmillaan.

Toimitiloilla ja myymälämarkkinointimateriaaleilla on iso rooli ostopäätöksen syntymiseen.  Kun tila on visuaalisesti houkutteleva, on asiakkaan ostopäätökseenkin helpompi vaikuttaa. Asiakas keskittyy ostoprosessiin paremmin kun hänelle tarjoillaan kiinnostavia ärsykkeitä. Parhaimmillaan ostopäätös syntyy 12 sekunnissa. Myymälämarkkinointimateriaalin tärkeyttä ei voi väheksyä tilasuunnittelun ohessa. Laadukkaat displayt nostavat suosiotaan ja ovat tärkeässä roolissa asiakkaan ostopäätöksessä.

Herätä asiakkaan kiinnostus, mutta älä unohda jättää jälkeä myös kohtaamisista syntyviin asiakaskokemuksiin. Kohtaamistilanteessa syntyvällä tunteella on yhtä paljon merkitystä kuin tilasuunnittelun ja myymälämarkkinoinnin jättämällä kiinnostavalla ärsykkeellä.

 

Sami Pulkkinen

Kirjoittaja Sami Pulkkinen on PixMill Group Oy:n toimitusjohtaja. Sami vaikuttaa myös FESPA Finlandin hallituksessa.