Toimitilasuunnittelussa persoonallisuus, tunnelma ja arvot ratkaisevat

19.03.2019

Visuaalisen viestinnän merkitys toimistoissa ja muissa julkisissa tiloissa kasvaa. Ei ole yhdentekevää, minkälaisissa tiloissa asiakkaat kohdataan. PixMillin tila- ja sisustusratkaisuilla toimitilojen visuaalinen ilme tukee yrityksen brändiviestiä, identiteettiä ja arvoja.

Sisustussuunnittelija ja -bloggaaja Maru Hautala korostaa toimitilojen sisustuksessa oikeanlaista tunnelmaa. Visuaalisen viestinnän tulisi luoda tilasta eheä ja uskottava kokonaisuus.

”On tärkeää huomioida, mitä yritys haluaa viestiä sisustuksella. Yrityksen hengestä voi kertoa esimerkiksi tilan lämpö, raikkaus, nuorekkuus tai ekologisuus”, Hautala sanoo. Hänen mukaansa potentiaalisten asiakkaiden vakuuttaminen visuaalisella viestinnällä on yhä tärkeämpää.

”Hektisessä maailmassa näköaisti ratkaisee. Mielikuvat ja houkuttelevat tilat saavat asiakkaat palaamaan ja lopulta myös ostamaan.”

Persoonalliset kuvatulosteet syventävät asiakaskokemusta

Visuaalisella viestinnällä vahvistetaan yrityksen imagoa. Maru Hautala on huomannut, että kauniit ja persoonalliset tapetit, printit ja kuvatulosteet jäävät mieleen. Parhaimmillaan asiakaskokemus on niin vahva, että se halutaan tallentaa muille jaettavaksi.

”Yritykselle ei ole lainkaan haitaksi, jos asiakkaat ja yhteistyökumppanit haluavat ottaa mieleenpainuvista toimitiloista kuvia ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa”, Hautala sanoo.

Taitavan graafikon käsissä yhden suurkuvatulosteen kuvituskuvasta voi syntyä materiaalia moneen käyttöön. Hautala kannustaa hyödyntämään onnistuneita kuvituksia laajasti.

”Graafikon työpanos kannattaa hyödyntää palastelemalla esimerkiksi suurta kuvituskuvaa erilaisiin tulosteisiin, mikä luo yhtenäistä ilmettä ja värimaailmaa yrityksen tiloihin.”

Arvot saavat näkyä visuaalisessa ilmeessä

Hautalan mielestä toimitilat ovat Suomessa usein samankaltaisia. Tyypillistä on, että tiloissa tyydytään toistamaan logosta tuttuja värejä. Näin ei ole pakko olla.

”Parhaimmillaan tila ja sen sisustus ilmaisevat yrityksen arvojen, kuten tiimityöskentelyn, kotimaisuuden tai kestävien valintojen, tärkeyttä. Muuten arvot jäävät vain sanahelinäksi.”

Toimistoihin luodaan yhä kodikkaampaa ilmettä

Etätyöskentelyn arvostus näkyy konttorien tila- ja sisustussuunnittelussa kodinomaisuutena.

”Kodin ja toimiston ero pienenee, ja toimistoista tehdään yhä kodinomaisempia, esimerkiksi valitsemalla kotikalusteita muistuttavia kalusteita”, Hautala kertoo. Yritykset haluavat nostaa esiin myös ekologisia arvoja pehmeillä ja maanläheisillä väreillä. Työntekijöiden ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan luomalla muuntojoustavia tiloja.

”Supervirikkeellisten startup-tilojen rinnalle kaivataan rauhallisempaa tunnelmaa, minkä on tärkeää näkyä myös yrityksen sisustus- ja tilasuunnittelussa. Ihmiset arvostavat mahdollisuutta hiljentyä, mikä näkyy erilaisia pesämäisinä työskentelytiloina.”

Ota yhteyttä ja kysy, miten sinun toimitilasi visuaalinen ilme uudistuu PixMillin tila- ja sisustusratkaisuilla!